Χειρουργική Ουρολογική Ογκολογία

Πραγματοποιείται προληπτικός ετήσιος έλεγχος με PSA και δακτυλική εξέταση.

Χειρουργική Ουρολογική Ογκολογία

Χειρουργική Ουρολογική Ογκολογία

Title:

Description:

Χειρουργική Ουρολογική Ογκολογία

Καρκίνος προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτου είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες του δυτικού κόσμου. Στο σύγχρονο κόσμο ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου και λιγότερο συχνά όταν γίνει συμπτωματικός. Η πρόληψη του καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνει μετά τα 50 έτη δακτυλική εξέταση και PSA ετησίως. Σε άνδρες με ιστορικό καρκίνου προστάτη ο έλεγχος συνιστάται να αρχίζει από τα 45 έτη. Επί ενδείξεων στις προληπτικές εξετάσεις, συνιστάται βιοψία προστάτου προς επιβεβαίωση και σταδιοποίηση του όγκου. Τελευταία, αρχίζει να κερδίζει χώρο στη διάγνωση η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Επί διάγνωσης, γίνεται έλεγχος της κοιλίας με αξονική τομογραφία και των οστών με σπινθητογράφημα οστών. Το σπινθηρογράφημα διενεργείται διότι ο καρκίνος του προστάτη μεθίσται πρωτίστως στα οστά. Επί μη μεταστατικής νόσου συνιστάται ριζική προστατεκτομή, η οποία συγχρόνως διενεργείται λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα της ακτινοθεραπείας επί ενδείξεων. Επί μεταστατικής νόσου διενεργείται ορμονοθεραπεία.

         

Παραπομπές:

http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/02_KA%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%97.pdf

http://www.imop.gr/pathhseis-prostath-adena/karkinos-prostath

 

Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Ο ουροθηλιακός καρκίνος είναι συχνός όγκος και απαντάται στις μέρες μας αυξανόμενα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Είναι όγκος που ιάται, αλλά απαιτεί τακτική παρακολούθηση και αντιμετώπιση επί ενδείξεων. Αποδεδειγμένος προδιαθεσικός παράγοντας είναι το κάπνισμα. Το κύριο σύμπτωμα του ουροθηλιακού καρκίνου είναι η ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία. Στο διαγνωστικό έλεγχο συμπεριλαμβάνονται ο υπέρηχος του ουροπιητικού, η κυτταρολογική ούρων, η κυστεοσκόπηση και η αξονική ουρογραφία επί μη ευρημάτων στα προηγούμενα.

Πρώτο βήμα στη θεραπεία είναι η διουρηθρική αφαίρεση του όγκου για να εκτιμηθεί το βάθος του όγκου. Εάν ο όγκος είναι επιφανειακός συνιστάται τακτικός επανέλεγχος ανά τρίμηνο με κυστεοσκόπηση και κυτταρολογικές ούρων ανάλογα το είδος του όγκου και κατά περίσταση συνιστώνται ενδοκυστικές εγχύσεις.

Εάν ο όγκος διηθεί το μυικό τοίχωμα της κύστης, ακολουθεί έλεγχος του θώρακα και της κοιλίας για πιθανές μεταστάσεις. Επί μη ευρημάτων στον ανωτέρω έλεγχο δύναται να χορηγηθεί νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και επακόλουθα ριζική κυστεκτομή. Επί μεταστατικών ευρημάτων ο όγκος καθίσταται ανεγχείρητος και ο ασθενής χρήζει χημειοθεραπείας.

stages-of-bladder-cancer karkinos-ourodoxou

Παραπομπές:

http://www.imop.gr/ourologikoi-karkinoi/karkinos-kysths

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/01.pdf

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/07.pdf

http://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/

http://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/

 

Καρκίνος ουρητήρα

karkinos-ouritira

 

Ο καρκίνος του ουρητήρα εμφανίζεται σε ηλικίες >66 ετών και είναι ουροθηλιακός καρκίνος. Τα συμπτώματα και η διαγνωστική πορεία είναι παρόμοια με τον καρκίνο της κύστης και προστίθεται η ουρητηροσκοπική βιοψία ή αφαίρεση του όγκου. Ανάλογα με τη μορφή και την επιθετικότητα του όγκου συνιστάται ελάχιστα επεμβατική αφαίρεση και τακτικός ουρητηροσκοπικός έλεγχος σε ήπια επιθετικές μορφές όγκων, ενώ σε πολλαπλούς ή επιθετικούς όγκους συνιστάται αφαίρεση του ουρητήρα και του υπερκείμενου νεφρού.

Ο καρκίνος της νεφρικής πυέλου είναι ουροθηλιακός καρκίνος και η διάγνωσή του προκύπτει όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η θεραπεία επι μη υπάρξης μεταστάσεων είναι η ριζικη αφαίρεση νεφρού και ουρητήρα.

 

Παραπομπές:

http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/02_KA%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%97.pdf

http://www.imop.gr/pathhseis-prostath-adena/karkinos-prostath

Καρκίνος νεφρού

Ο καρκίνος του νεφρού είναι ο τρίτος συχνότερος όγκος του ουροποιητικού συστήματος και συνήθως δεν εμφανίζει κάποια συμπτωματολογία και συνήθως ανευρίσκεται τυχαία σε έλεγχο ρουτίνας. Για τη διάγνωση, εξέταση εκλογής είναι η αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό και επι αμφιβολιών η μαγνητική τομογραφία. Θεραπεία αποτελεί η ριζική νεφρεκτομή και επί ενδείξεων η μερική νεφρεκτομή. Στη σύγχρονη Ουρολογία η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά και ρομποτικά.

Παραπομπές:

http://www.imop.gr/ourologikoi-karkinoi/karkinos-nefroy

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/04_%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf

http://uroweb.org/guideline/renal-cell-carcinoma/

 

Καρκίνος όρχι

Ο καρκίνος του όρχι είναι σπάνιος και εμφανίζεται κυρίως σε νέους άνδρες 20-40 ετών. Είναι καρκίνος με άριστη πρόβλεψη και μηδενική σχεδόν θνησιμότητα. Το κύριο σύμπτωμα είναι η ανομοιγενής διόγκωση και σκληρία του όρχι η οποία ψηλαφάται από τον ασθενή. Εξέταση εκλογής για τη διάγνωση είναι ο υπέρηχος οσχέου, ενώ παράλληλα αποστέλλονται κάποιοι δείκτες του αίματος για την διάγνωση του είδους του καρκίνου και για τη σύγκρισή τους προ και μετεγχειρητικά. Θεραπεία είναι η ορχεκτομή.

           

Παραπομπές:

http://www.imop.gr/ourologikoi-karkinoi/karkinos-orxewn

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/03.pdf

http://uroweb.org/guideline/testicular-cancer/

 

Καρκίνος πέους

Ο καρκίνος του πέους είναι ένας σπάνιος καρκίνος και εμφανίζεται σε ηλικία >60 ετών. Έχει υπάρξει μια συσχέτιση με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (κονδυλώματα) χωρίς να είναι απόλυτα προκλητικός παράγοντας. Δυστυχώς, οι ασθενείς αργούν να προσέλθουν για διάγνωση και θεραπεία και η νόσος στη διάγνωση είναι προχωρημένη. Εάν διαγνωσθεί νωρίς, τότε η πρόγνωση και η επιβίωση είναι πολύ καλές. Η θεραπεία αναλόγως των ενδείξεων μπορεί να είναι από ελάχιστα επεμβατική (τοπική εκτομή) εως και ακρωτηριαστική (ριζική πεεκτομή).

           

Παραπομπές:

http://uroweb.org/guideline/penile-cancer/

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2018/04/05.pdf

http://www.imop.gr/ourologikoi-karkinoi/karkinos-peous

Category
Services