Κιρσοκήλη

Διενεργείται όλος ο έλεγχος με Triplex οσχέου και σπερμοδιάγραμμα που επαναλαμβάνεται σε ένα τρίμηνο.

Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Title:

Description:

Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη χαρακτηρίζεται από διέυρυνση του φλεβικού δικτύου του σπερματικού τόνου του όρχεως. Συνήθως εμφανίζεται αριστερά και αποδίδεται στην ελλειψη βαλβίδως της έσω σπερματικής φλέβας, στην κάθετη εκβολή της αριστερής έσω σπερματικής φλέβας στην αριστερή νεφρική φλέβα. Οι πιθανοί μηχανισμοί πρόκλησης βλάβης στον όρχι είναι οι:

 • Η αύξηση της θερμοκρασίας του οσχέου.
 • Η ορχική υποξία λόγω μειωμένης αιματικής ροής.
 • Η παλινδρόμηση νεφρικών και επινεφριδικών μεταβολιτών.
 • Η ελαττωμένη έκκριση γοναδοτροπινών και ανδρογόνων.
 • Αύξηση οξειδωτικού stress.

 

Σαν αποτέλεσμα προκύπτουν οι εξής βλάβες:

 • Αδυναμία ετερόπλευρου όρχι να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί
 • Πόνος
 • Υπογονιμότητα
 • Υπογοναδισμός

 

Η κιρσοκήλη διαγιγνώσκεται κλινικά και υπερηχογραφικά. Επόμενο βήμα μετά τη διάγνωση είναι η διενέργεια σπερμοδιαγράμματος. Επί φυσιολογικού σπερμοδιαγράμματος ενδείκνυται ετήσια παρακολούθηση ενώ επί παθολογικού συνιστάται νέο σπερμοδιάγραμμα σε τρεις μήνες.

 

Ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση αποτελούν:

 • Υπογονιμότητα και παθολογικά σπερμοδιαγράμματα
 • Πόνος ενοχλητικός στην καθημερινότητα
 • Ατροφικός όρχις
 • Κιρσοκήλη ΙΙΙ βαθμού
 • Η επέμβαση για την αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορεί να γίνει με βουβωνική ή υποβουβωνική τομή, λαπαροσκοπικά (μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χειρουργικός χρόνος) είτε με εμβολισμό της έσω σπερματικής φλέβας (έκθεση σε ακτινοβολία).

 

Διενεργείται όλος ο έλεγχος με Triplex οσχέου και σπερμοδιάγραμμα που επαναλαμβάνεται σε ένα τρίμηνο. Επί επηρεασμένων σπερμοδιαγραμμάτων πραγματοποιείται αποκάτασταση της κιρσοκήλης με μικροσκόπιο, εξασφαλίζοντας την απολίνωση όλων των κλάδων της εσω σπερματικής φλέβας καθώς και την προστασία των αρτηριακών κλάδων που αρδεύουν τον όρχι μας και με γυμνό μάτι δεν είναι ορατοί.

Η κιρσοκήλη ενδείκνυται να χειρουργείται σε μικρότερες ηλικίες όταν διαγιγνώσκεται, γιατί μετεγχειρητικά παρατήρηθηκε μεγαλύτερη βελτίωση. Όμως, και σε υπογόνιμους άνδρες μη νεαρής ηλικίας η αποκατάσταση της κιρσοκήλης έχει αυξήσει της πιθανότητες σύλληψης.

Παραπομπές:

http://uroweb.org/guideline/male-infertility/#5

https://www.huanet.gr/wp-content/uploads/2017/12/04_MALE-INFERTILITY_Zachariou.pdf

http://www.imop.gr/uroinfo-varicocele

Category
Services