Γενική Ουρολογία

Στο ιατρείο αντιμετωπίζεται όλο το εύρος των παθήσεων της γενικής Ουρολογίας.

Γενική Ουρολογία

Γενική Ουρολογία

Title:

Description:

Γενική Ουρολογία

Στο ιατρείο αντιμετωπίζεται όλο το εύρος των παθήσεων της γενικής Ουρολογίας. Δίνεται βάση στον ενδελεχή έλεγχο και τη διάγνωση των παθήσεων καθώς και στη στοχευμένη θεραπεία. Ενδεικτικές παθήσεις οι ουρολοιμώξεις, η αιμοσπερμία, η υδροκήλη.

Category
Services