Αζωοσπερμία-MicroTESE

Σε άνδρες με αζωοσπερμία (παντελής απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα) πραγματοποιείται

Αζωοσπερμία-MicroTESE

Αζωοσπερμία-MicroTESE

Title:

Description:

Αζωοσπερμία-MicroTESE

Σε άνδρες με αζωοσπερμία (παντελής απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα) πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος ορμονικού και γενετικού προφίλ τόσο με εξετάσεις αίματος όσο και με εξειδικευμένες εξετάσεις σπέρματος και αν δεν βρεθεί αναστρέψιμος παράγοντας, διενεργείται βιοψία όρχεων με τη βοήθεια μικροσκοπίου (MicroTESE). Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει την επιλεκτική λήψη ορχικού ιστού χωρίς να κινδυνεύει ο όρχις με ελάττωση του μεγέθους και εξασφαλίζοντας σπερματικά σωληνάρια μεγαλυτέρου μήκους εξασφαλίζοντας τη μέγιστη πιθανότητα ανεύρεσης σπερματοζωαρίων. Ο ασθενής εξέρχεται μετά από 2 ώρες μετά το χειρουργείο.

Category
Services