Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Ο ουροθηλιακός καρκίνος είναι συχνός όγκος και απαντάται στις μέρες μας αυξανόμενα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Είναι όγκος που ιάται, αλλά απαιτεί τακτική παρακολούθηση και αντιμετώπιση επί ενδείξεων. Αποδεδειγμένος προδιαθεσικός παράγοντας είναι το κάπνισμα. Το κύριο σύμπτωμα του ουροθηλιακού καρκίνου είναι η ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία. Στο διαγνωστικό έλεγχο συμπεριλαμβάνονται ο υπέρηχος  του ουροπιητικού, η κυτταρολογική ούρων, η κυστεοσκόπηση και η αξονική ουρογραφία επί μη ευρημάτων στα προηγούμενα.

Πρώτο βήμα στη θεραπεία είναι η διουρηθρική αφαίρεση του όγκου για να εκτιμηθεί το βάθος του όγκου. Εάν ο όγκος είναι επιφανειακός συνιστάται τακτικός επανέλεγχος ανά τρίμηνο με κυστεοσκόπηση και κυτταρολογικές ούρων ανάλογα το είδος του όγκου και κατά περίσταση συνιστώνται ενδοκυστικές εγχύσεις.

Εάν ο όγκος διηθεί το μυικό τοίχωμα της κύστης, ακολουθεί έλεγχος του θώρακα και της κοιλίας για πιθανές μεταστάσεις. Επί μη ευρημάτων στον ανωτέρω έλεγχο δύναται να χορηγηθεί νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και επακόλουθα ριζική κυστεκτομή. Επί μεταστατικών ευρημάτων ο όγκος καθίσταται ανεγχείρητος και ο ασθενής χρήζει χημειοθεραπείας.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...