Καρκίνος ουρητήρα και νεφρικής πυέλου

Ο καρκίνος του ουρητήρα εμφανίζεται σε ηλικίες >66 ετών και είναι ουροθηλιακός καρκίνος. Τα συμπτώματα και η διαγνωστική πορεία είναι παρόμοια με τον καρκίνο της κύστης και προστίθεται η ουρητηροσκοπική βιοψία ή αφαίρεση του όγκου. Ανάλογα με τη μορφή και την επιθετικότητα του όγκου συνιστάται ελάχιστα επεμβατική αφαίρεση και τακτικός ουρητηροσκοπικός έλεγχος σε ήπια επιθετικές μορφές όγκων, ενώ σε πολλαπλούς ή επιθετικούς όγκους συνιστάται αφαίρεση του ουρητήρα και του υπερκείμενου νεφρού.

Ο καρκίνος της νεφρικής πυέλου είναι ουροθηλιακός καρκίνος και η διάγνωσή του προκύπτει όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η θεραπεία επι μη υπάρξης μεταστάσεων είναι η ριζικη αφαίρεση νεφρού και ουρητήρα.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...