Καρκίνος προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτου είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες του δυτικού κόσμου. Στο σύγχρονο κόσμο ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου και λιγότερο συχνά όταν γίνει συμπτωματικός. Η πρόληψη του καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνει μετά τα 50 έτη δακτυλική εξέταση και PSA ετησίως. Σε άνδρες με ιστορικό καρκίνου προστάτη ο έλεγχος συνιστάται να αρχίζει από τα 45 έτη. Επί ενδείξεων στις προληπτικές εξετάσεις, συνιστάται βιοψία προστάτου προς επιβεβαίωση και σταδιοποίηση του όγκου. Τελευταία, αρχίζει να κερδίζει χώρο στη διάγνωση η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Επί διάγνωσης, γίνεται έλεγχος της κοιλίας με αξονική τομογραφία και των οστών με σπινθητογράφημα οστών. Το σπινθηρογράφημα διενεργείται διότι ο καρκίνος του προστάτη μεθίσται πρωτίστως στα οστά. Επί μη μεταστατικής νόσου συνιστάται ριζική προστατεκτομή, η οποία συγχρόνως διενεργείται λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα της ακτινοθεραπείας επί ενδείξεων. Επί μεταστατικής νόσου διενεργείται ορμονοθεραπεία.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...