Συγγραφικό Έργο

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 • A novel mathematical simulation modelling method to predict the probability of finding cancer in prostate biopsy on an individual basis. Vol 29, No 1 (2017): Issue 1, Hellenic Urology
 • Surgeons’ self-assessed learning curve for Thulium-assisted Laser Prostatectomy: Evaluation of a nationwide Survey. Vol 29, No 2 (2017): Issue 2, Hellenic Urology

Παραπομπές: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=kotsiris+d

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/vid.2017.0052

Συγγραφή βιβλίων

 • Long-Term stenting of the Ureter. Smith’s Textbook of Endourology – Chapter 73

Προφορικές ανακοινώσεις-Παρουσιάσεις

 • Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 2014 (Ηράκλειο Κρήτης)
 • Πανελληνιο Ουρολογικό Συνέδριο 2016 (Ρόδος)
 • Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 2018 (Αθήνα)
 • Παναμερικανικό Ουρολογικό Συνέδριο 2016 (San Diego, USA)
 • Παγκόσμιο Συνέδριο Ενδοουρολογίας 2016 (Cape Town, Africa)
 • Παγκόσμιο Συνέδριο Ενδοουρολογίας 2017 (Vancouver, Canada)
 • Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τη λιθίαση 2017 (Vienna, Austria)
 • Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας 2017 (London, U.K)
 • Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας ESUT 2018 (Modena, Italy)

Συμμετοχές σε live επεμβάσεις σε συνέδρια

 • ESUT 2016 (Αθήνα)
 • Masterclass on Urolithiasis EAU 2017 (Πάτρα)