Πριαπισμός

Ο πριαπισμός χαρακτηρίζεται από στύση που δεν συνοδεύεται από σεξουαλική επιθυμία και διαχωρίζεται σε χαμηλής και υψηλής ροής.

Ο πριαπισμός χαμηλής ροής προκαλείται στα παιδιά κυρίως λόγω δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, ενώ στους ενήλικες από λήψη φαρμάκων ( αντικαταθλιπτικά,αναβολικά, αντιϋπερτασικά, α-blockers, αντιψυχωτικά) και από ιδιοπαθή αίτια (μεταστατικοί όγκοι, αιματολογικές νόσοι, νευρολογικές νόσοι, φλεγμονές). Χαρακτηρίζεται από επώδυνη στύση χωρίς διόγκωση και σκληρία της βαλάνου. Η αντιμετώπιση είναι η αφαίμαξη των σηραγγωδών με διάφορες χειρουργικές μεθόδους εντός 4 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων διότι πέρα από τις 4 ώρες η στυτική δυσλειτουργία καθιστάται μόνιμη.

Ο πριαπισμός υψηλής ροής προκαλείται κυρίως από κακώσεις πέους ή περινέου και συνήθως υποχωρεί μετά την εκσπερμάτιση. Η βλάβη εμφανίζεται 2-3 εβδομάδες μετά την κάκωση και η αντιμετώπισή της δεν είναι επείγουσα. Η θεραπεία είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...