Λιθίαση ουροδόχου κύστης

Η λιθίαση της ουροδόχου κύστης κατά κύριο λόγο υποκρύπτει αποφρακτική ούρηση και συμβαίνει λόγω συσσώρευσης ούρων στην ουροδόχο κύστη και σχηματισμό αλάτων και επακόλουθα λίθων. Δεν περιλαμβάνονται οι λίθοι από το νεφρό και τον ουρητήρα στη λιθίαση της ουροδόχου κύστεως. Κατά κύριο λόγο η η λιθίαση της κύστης οφείλεται σε αποφρακτική υπερπλασία του προστάτη και αποτελεί ένδειξη για αφαίρεση του προστάτου είτε διουρηθρικά (TURIS-P ή LASER) είτε με ανοικτό χειρουργείο (διακυστικά ανοικτά). Στην πρώτη περίπτωση ο λίθος αφαιρείται μετά από λιθοτριψία και ακολουθεί η διουρηθρική προστατεκτομή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αφαιρείται ακέραιος ο λίθος μετά από διάνοιξη της κύστης.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...