Λιθίαση νεφρού

Ο νεφρός είναι το κατεξοχήν σημείο που σχηματίζονται λίθοι. Ως προς τον τρόπο αντιμέτωπισης της νεφρολιθίασης, κύριο κριτήριο αποτελεί το μέγεθος του λίθου. Στη λιθίαση του νεφρού και σε λίθους μέχρι 2cm μπορεί να εφαρμοστεί εξωσωματική λιθοτριψία. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί εύκαμπτη ανάστροφη νεφρολιθοτριψία με laser. Σε λίθους >2cm υπάρχει απόλυτη ένδειξη για διενέργεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας μέσω μιας μικρής οπής στην οσφύ. Η ανοικτή αφαίρεση λίθου δεν έχει θέση στη σύγχρονη Ουρολογία παρά μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας των προαναφερθέντων μεθόδων.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...