Έλεγχος λιθίασης

Σε περίπτωση αφαίρεσης τμήματος ή ολόκληρου λίθου επεμβατικά ή σε περίπτωση που ο ασθενής ουρήσει το λίθο συνιστάται χημική ανάλυση ουρόλιθου για να βρεθεί η σύσταση του λίθου και να ληφθούν κατάλληλα θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα για τη λιθίαση. Σε περίπτωση υποτροπιαζουσών λιθιάσεων συνιστάται μεταβολικός έλεγχος προς αποκλεισμό νοσημάτων που χρήζουν θεραπείας (πχ υπερπαραθυρεοειδισμός).

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...