Αζωοσπερμία

Η Αζωοσπερμία είναι η παντελής έλλειψη σπερματοζωαρίων στο σπερμοδιάγραμμα. Πριν την αντιμετώπιση χρειάζεται διενέργεια ορμονολογικών και γενετικών εξετάσεων καθώς και καρυοτύπου. Κατόπιν διενεργείται βιοψία όρχεων με μικροσκόπιο (micro TESE) που εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την κλασική μέθοδο, διότι αφαιρείται εκλεκτικά αριθμός σπερματικών σωληναρίων από όλες τις περιοχές του όρχι, χωρίς να κινδυνεύει η ορμονική λειτουργία του όρχι λόγω της εκτεταμένης αφαίρεσης ορχικού ιστού.

Συμβουλευτείτε μας

Αποστολή...